Ogłoszenie Wójta Gminy Radziejowice o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Budy Józefowskie, obręb Budy Józefowskie, gm. Radziejowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 159/8 o powierzchni 0,0181 ha, który odbędzie się 18 lipca 2024 roku o godz. 14:00

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Link do widoku mapy na Geoportalu Gminy Radziejowice