Wójt Gminy Radziejowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Benenard, w miejscowości Benenard, gm. Radziejowice oznaczonej jako działki nr ew.  3/31 o pow. 0,5167 ha , 3/32 o pow. 0,0440 ha łącznie 0,5607 ha, który odbędzie się dnia 12 kwietnia 2023 roku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejowice, adres 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10.

Pełna treść ogłoszenia

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości