Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Radziejowice położonej w obrębie Budy Józefowskie, w miejscowości Budy Józefowskie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.