Wójt Gminy Radziejowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice.

Link do ogłoszenia o naborze.