Wójt Gminy Radziejowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko obsługi – Konserwatora  Stacji Uzdatniania Wody i Sieci Wodociągowej w Gminie Radziejowice.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice pod adresem http://bip.radziejowice.pl w menu „Oferty Pracy”