Wójt Gminy Radziejowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice – LINK

https://bip.radziejowice.pl/kategorie/77-rok-2023/artykuly/200-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-zamowien-publicznych-i-pozyskiwania-srodkow-zewnetrznych-16022023?lang=PL