Odpowiedź Wójta Gminy Radziejowice na zarzuty Stowarzyszenia Stop! Zagłębie Śmieciowe z Mszczonowa sformułowane w piśmie z 20 maja 2022 roku (data wpływu 23 maja 2022 roku)

Poniżej treść udzielonej odpowiedzi.