W dniu 28 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Radziejowice podpisała porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej finansowanych ze środków publicznych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice z nowym podmiotem leczniczym, którym jest BI-MED Sp. z o.o.

 Usługi stomatologiczne dla uczniów i działania profilaktyczno-edukacyjne świadczone będą w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 30.

W związku z powyższym istnieje możliwość skorzystania z darmowych wizyt u lekarza stomatologa dla dzieci i młodzieży w ramach posiadanego przez ww. gabinet kontraktu z NFZ, zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Wszystkie dzieci uczęszczające do placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Radziejowice, będą mogły odbyć przegląd jamy ustnej i profilaktykę stomatologiczną na miejscu w szkole/placówce oraz leczenie stomatologiczne w ww. gabinecie stomatologicznym. Na ww. czynności rodzic musi wyrazić pisemną zgodę. Placówki będą przekazywać rodzicom do wypełnienia odpowiednie formularze. Następnie dla chętnych uczniów zostaną przeprowadzone przeglądy jamy ustnej, po których rodzice otrzymają informację zwrotną o stanie zdrowia swoich dzieci i o potrzebach dokonania ewentualnych zabiegów leczniczych.

O terminach przeglądów stomatologicznych szkoły/placówki będą informowały na bieżąco w zwyczajowo przyjęty sposób.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z zakontraktowanych usług stomatologicznych.