Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 – terminy

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolniczej od lat jest niezmienny. Rolnicy dwukrotnie w ciągu roku mogą składać odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy::

  • od 1 do 28 lutego 2023 można złożyć wniosek o dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku;
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. składa się wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane w gospodarstwie rolnym od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

    W 2023 roku limity pozostaną bez zmian i będą wynosić 110 litrów ON na 1 ha oraz 40 litrów na 1 DJP bydła. Zmianie uległa stawka stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze i w chwili obecnej wynosi ona
    1,20 zł.