Dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i
obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Link do przesłanego dokumentu (treść poza kontrolą autora)