Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora z dnia 7 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące sprostowania z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Regionalnego Dyrektora z dnia 7 lipca 2023 r., znak: WOOS-II.420.85.2022.MP.278 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora z dnia 7 lipca 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”