11 listopada 2023 r. społeczność Gminy Radziejowice świętowała 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji w kościele parafialnym o godz. 10.00 została odprawiona przez ks. Henryka Andrzejewskiego msza święta okolicznościowa, podczas której śpiewał chór Gaudeamus, a na koniec mszy odbył się występ uczniów ze Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego z Korytowa A.   Po mszy licznie zebrani uczestniczy korowodem z flagami przeszli pod obelisk koło Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego  w Radziejowicach.

Tam pod przewodnictwem chóru odśpiewano Hymn Polski, Następnie głos zabrała Wójt Gminy Urszula Ciężka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Górka. Włodarze złożyli kwiaty pod obeliskiem. Kwiaty złożyła także delegacja Harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej z Kuklówki wraz z 77 Mazowiecką Drużyną Harcerską, a członkowie MDP Korytów zapalili znicze.

Pieśni patriotyczne zaśpiewali uczniowie ze szkoły z Korytowa A.

Pani Wójt oraz Pani Przewodnicząca podziękowały zebranym za liczny udział w tej pięknej uroczystości, szczególnie cieszyło liczne uczestnictwo uczniów, bo dla nich to żywa lekcja patriotyzmu. 
W uroczystości udział wzięli:

 • Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka wraz z pracownikami urzędu
 • Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice – Grażyna Górka
 • Dyrektor GCK „POWOZOWNIA” – Agnieszka Rybarczyk wraz z pracownikami
 • Dyrektor GCO – Beata Kalina
 • Dyrektor SP Korytów A – Elżbieta Błażejewska z uczniami
 • Dyrektor SP Kuklówka Radz. – Sylwia Król z uczniami
 • były Starosta – Wojciech Szustakiewicz
 • poczet sztandarowy z OSP Radziejowice
 • poczet sztandarowy z OSP Korytów
 • poczet sztandarowy z OSP Kuklówka
 • członkowie MDP Radziejowice
 • członkowie MDP Korytów
 • poczet sztandarowy SP Radziejowice
 • poczet sztandarowy SP Korytów A
 • poczet sztandarowy z SP Kuklówka Radziejowicka
 • Chór Gaudeamus
 • Harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej z Kuklówki
 • Harcerze z 77 Mazowieckiej Drużyną Harcerskiej
 • mieszkańcy Gminy Radziejowice.

Tekst, foto: J.K.