16 grudnia 2023 r. w strażnicy OSP Kuklówka i strażnicy OSP Radziejowice odbyły się uroczyste przekazania sprzętu ratowniczego i wyposażenia, zakupionego dla jednostki OSP Kuklówka Zarzeczna i OSP Radziejowice. W przekazaniu sprzętu i wyposażenia na ręce druhów OSP  uczestniczyli Wójt Gminy Radziejowice Pani Urszula Ciężka oraz w imieniu Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Żyrardowie Pan Grzegorz Dobrowolski.

Urząd Marszałkowski co roku przekazuje samorządom dotacje celowe na zakup doposażenia dla OSP w ramach zadania „OSP-2023”, które pozwalają zakupić dla jednostek OSP sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie. 

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono:

OSP Kuklówka: wyposażenie do utrzymania umundurowania bojowego:  Pralka przemysłowa, Suszarka przemysłowa, Szafa do suszenia odzieży (umundurowania bojowego).

Całkowita wartość zadania wyniosła 21 854,90 zł, z czego 10 927,45 zł to środki
z Województwa Mazowieckiego. a 10 927,45 zł to środki z budżetu Gminy Radziejowice.

– OSP Radziejowice: łódź ratownicza z silnikiem, przyczepką i osprzętem

Całkowita wartość zadania wyniosła 24 900,00 zł, z czego 12 220,00 zł to środki
 z Województwa Mazowieckiego. a 12 680,00 zł to środki z budżetu Gminy Radziejowice.  

Wójt Urszula Ciężka złożył serdeczne podziękowania dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na ręce przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Grzegorza Dobrowolskiego za zrozumienie potrzeb i wspieranie działań Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziejowice.

Przekazany sprzęt i wyposażenie z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości warunków pracy strażaków oraz gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy.  A dzięki zwiększeniu jakości realizowanych przez nią zadań, zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziejowice, jak również powiatu żyrardowskiego.

Tekst, foto: JK