Urząd Gminy Radziejowice od wielu lat konsekwentnie sprzeciwia się lokowaniu w sąsiedztwie naszej Gminy przedsięwzięć mogących mieć negatywny wpływ na środowisko i komfort życia zarówno stałych mieszkańców jak i osób wypoczywających na jej terenie.

Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy naszej gminy obawiają się skumulowanego wpływu planowanych na terenie gminy Mszczonów inwestycji zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości z gminą Radziejowice, mogących zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu ludzi oraz powodować znaczny spadek wartości nieruchomości, za każdym razem władze Gminy Radziejowice, a także Rada Gminy oprotestowywały działania inwestorów prywatnych oraz władz gminy Mszczonów zmierzające do zagospodarowania wyżej wspomnianego terenu w sposób, ograniczający możliwość swobodnego korzystania z nieruchomości leżących w sąsiedztwie planowanych inwestycji.

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż po raz kolejny tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Radziejowice stał się obiektem zainteresowania ze strony inwestorów z branży odpadowej Rada Gminy Radziejowie podjęła uchwałę wyrażającą zdecydowany sprzeciw wobec planowanej inwestycji.

Link: Uchwała Rady Gminy Radziejowice

Ponadto do Starosty Powiatu Żyrardowskiego skierowane zostało pismo z prośbą o wyjaśnienie aktualnie zaistniałej sytuacji.

Link: Pismo do Starosty Żyrardowskiego

Poniżej udostępniamy również korespondencję kierowaną od roku 2006 do chwili obecnej zarówno do władz Mszczonowa jak i do władz powiatu żyrardowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego w kwestiach związanych z lokalizowaniem w najbliższym sąsiedztwie gminy Radziejowice uciążliwych inwestycji.

Link: Wcześniejsza korespondecja z organami publicznymi