Nagranie audio-wideo spotkania informacyjnego dot. projektu pn.: „Budowa Linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”, które odbyło 21 marca 2024 roku.