Zadanie pn. ”Montaż i instalacja systemu monitoringu w budynku OSP w miejscowości Kuklówka Zarzeczna” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.