Od stycznia 2023 r. – każdy emeryt lub rencista – oprócz zwykłej posiada także elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty –  mLegitymację, którą może przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Teraz można korzystać z obu wersji legitymacji – i tradycyjnej (plastikowej karty), i elektronicznej. Twoja dotychczasowa legitymacja jest aktualna zgodnie z jej terminem ważności. Nie musisz w tej sprawie kontaktować się z ZUS.

Legitymacja emeryta-rencisty wydawana przez ZUS od stycznia 2023 r. jest elektroniczna. Emeryci lub renciści, którzy mają tylko elektroniczną legitymację, a chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, muszą złożyć w tej sprawie wniosek (na formularzu o symbolu ERL).

Do czego służy mLegitymacja ?

Dzięki mLegitymacji:

•           potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
•           udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
•           możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Jak aktywować mLegitymację emeryta-rencisty ?

SPOSÓB 1 (w przypadku kiedy na telefonie masz już zainstalowaną aplikację mObywatel)
1. Uruchom aplikację mObywatel.
2. Na pulpicie aplikacji wybierz opcję „Dodaj dokument”. Znajdziesz ją w dolnej części ekranu.
3. Na wyświetlonej liście dokumentów wskaż: Legitymacja emeryta-rencisty.
Po chwili na pulpicie aplikacji znajdziesz ikonę Twojej mLegitymacji.

SPOSÓB 2 (jeśli na telefonie nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mObywatel)

1. Pobierz i zainstaluj aplikację mObywatel. (Znajdziesz ją wyłącznie w sklepach: Google Play i App Store)
2. Uruchom aplikację i wybierz opcję „Zaczynamy”.
3. Przeczytaj regulamin oraz politykę prywatności i zaakceptuj je.
4. Wybierz funkcję „Dalej”, a następnie nazwij swój telefon i ustaw hasło (hasło musi mieć minimum 8 znaków i co najmniej: jedną dużą, jedną małą literę, jedną cyfrę, jeden znak specjalny).
5. Teraz możesz wybrać „Dodaj swój pierwszy dokument”.
6. Wybierz z listy dokument mObywatel.
7.  „Potwierdź tożsamość” przy użyciu wybranego środka identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, e-dowód, wybrane banki).
8. Przejdź na pulpit aplikacji mObywatel.
9. Wybierz „Dodaj dokument”.
10. Na liście wskaż Legitymację emeryta-rencisty

Twoja mLegitymacja emeryta-rencisty została dodana.

mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą – skorzystasz z przysługujących Ci ulg.

Skąd pobrać i zainstalować aplikację mObywatel ?

Dla telefonów z systemem Android – ze sklepu Google Play

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&gl=PL

Dla telefonów z systemem iOS (Apple)

App Store

LINK: https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl

Infografika ZUS