Szanowni Państwo. Serdecznie zachęcamy wszystkie pary małżeńskie, mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Radziejowice, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie), do składania wniosków o przyznanie medali.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Radziejowice (Urząd Stanu Cywilnego) w terminie do 29 lutego 2024 r.
Więcej informacji na ten temat udziela Kierownik USC p. Małgorzata Strzemieczna  tel. 468543039.

Wójt
Urszula Ciężka