W lipcu br. Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił Gminie Radziejowice wsparcia finansowego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”.

Dotacja celowa w wysokości 30 000 zł. została przeznaczona na remont dwóch pomieszczeń gospodarczych w strażnicy OSP Radziejowice.

Zakres zadania obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, wyrównanie ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych, wylanie podłogi samopoziomującej, położenie płytek na ścianach i podłodze, gipsowanie ścian i sufitu, malowaniu ścian i sufitu, wymiana drzwi.

Wyremontowane pomieszczenia pozwolą na utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania sprzętu oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. Dzięki czemu pozostanie on sprawny i gotowy do użycia w każdej chwili.

Jest to kolejne wsparcie dla tej jednostki ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki dobrej współpracy, w ciągu ostatnich kilku lat udało się wykonać ocieplenie strażnicy oraz remont kuchni.

Mazowsze dla straży pożarnych