Gmina Radziejowice otrzymała pomoc finansową z województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 w łącznej kwocie 50 000 zł na poniższe zadania:

  1. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Podlasie na kwotę 10 000 zł
  2. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kuklówka Radziejowicka na kwotę 10 000 zł
  3. Montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Radziejowice Parcel na kwotę 10 000 zł
  4. Montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w miejscowości Adamów Parcel na kwotę 10 000 zł
  5. Montaż i instalacja systemu monitoringu w budynku OSP w miejscowości Kuklówka Zarzeczna na kwotę 10 000 zł