Trzeciego maja Gmina Radziejowice uczciła 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody zostały połączone z modlitwą z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

O godz. 12.00 w kościele pw. św. Kazimierza, królewicza w Radziejowicach została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków.

W uroczystości udział wzięli: samorządowcy – Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, Zastępca Wójta Gminy Artur Jankowski z pracownikami urzędu, radni, sołtysi, poczty sztandarowe wraz ze strażakami z OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka wraz ze swoimi drużynami MDP, poczty sztandarowe wraz z Dyrektorami i uczniami ze szkół podstawowych z Radziejowic, Korytowa A i Kuklówki Radziejowickiej, Harcerze z 10 Drużyny harcerskiej z Kuklówki Zarzecznej, Harcerze z 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego z Korytowa A, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA, Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty oraz mieszkańcy Gminy Radziejowice.

Okolicznościową homilię wygłosił Proboszcz ks. Henryk Andrzejewski, a liturgię swoim śpiewem ubogacił chór GAUDEAMUS. 

Po zakończonej mszy świętej wszyscy zebrani udali się w pochodzie na plac vis a vis urzędu gminy. Korowód prowadził Dowódca uroczystości druh Artur Szczepanik, a za nim szli harcerze którzy nieśli wielką flagę Polski.

Uroczystego wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy z OSP Kuklówka, a wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy pod przewodnictwem chóru GAUDEAMUS.

W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy przypomniała, że Konstytucja jest wyrazem siły i mądrości Polaków, a nie tylko zakurzonym dokumentem z przeszłości. Przez wieki uczy pokolenia Polaków, że w różnorodności może być siła, a patriotyzm i troskę o ojczyznę można wyrażać na wiele różnych sposobów. Pani Wójt podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy wywiesili flagi i celebrują ten okres świąt patriotycznych. Szczególne podziękowania i życzenia popłynęły do druhów strażaków, ponieważ pełnią oni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. „Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, a także adeptom pożarnictwa, zrzeszonym w szeregach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w imieniu własnym oraz Rady Gminy Radziejowice, składam serdeczne podziękowania za pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, krzewienie kultury, podtrzymywanie tradycji polskiego pożarnictwa, a także wszelką działalność edukacyjną i prewencyjną. Życzymy nieustającego zdrowia, bezpiecznej służby, ludzkiej życzliwości, a jednocześnie nowych pomysłów i inicjatyw, podkreślających nieocenioną rolę straży pożarnej w społeczeństwie..” – mówiła.

Uroczystości na placu zakończył apel okolicznościowy w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Wójt Gminy Radziejowice serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację gminnych obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Międzynarodowego Dnia Strażaka, a w szczególności mieszkańcom za przybycie na uroczystość.

Tekst, foto: JK