Rusza 47 edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

Recytatorzy przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – szkolne, gminne, powiatowe, a laureaci ostatniego etapu biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

47 KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA plakat ilustracyjny