Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci wieloletniego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach

Śp. Barbary Strzemiecznej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11 marca 2023 roku o godzinie 13.00
na cmentarzu w Nadarzynie.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach Śp. Barbary Strzemiecznej Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11 marca 2023 roku o godzinie 13.00 na cmentarzu w Nadarzynie.