Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bożeny Siwek

wieloletniego, cenionego nauczyciela i katechety w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A.

Łącząc się w bólu, składamy wyrazy współczucia Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice
Grażyna Górka
wraz z Radnymi i Sołtysami

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka
wraz z Pracownikami Samorządowymi