Koncert kolędowy

na który zapraszają:

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach

Agnieszka Rybarczyk oraz
Proboszcz Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach

Ksiądz Prałat Henryk Andrzejewski

6 stycznia 2024, g. 17:00
Kościół p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach

Koncert kolędowy, złote choinki, logotypy chórów