Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 24 września 2023 r.

Osoby chętne do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu Gminy Radziejowice mogą zgłaszać swoje kandydatury od 20 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, pok. 5, w godzinach pracy urzędu.

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnione są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia do Okręgowej Komisji Wyborczej
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych