Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja służy poszerzeniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

W konkursie mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2008-2012 , których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

Zgłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 20.03.2023r pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS ,w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Placówką Terenową lub Oddziałem Regionalnym, telefony i adresy na stronie internetowej www.krus.gov.pl

napis - IV konkurs na Rymowankę dla Dzieci o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym w tle rysunek uśmiechniętych dzieci