Wszystkie osoby posiadające obiekty zabytkowe z terenu województwa mazowieckiego zachęcam do zapoznania się z wytycznymi konkursu i złożenia zgłoszenia konkursowego, w przypadku kiedy dany zabytek spełnia warunki uczestnictwa w konkursie. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków. W konkursie może wziąć udział każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku, przy którym wykonano prace zgodnie z prawem, zakończone po 1 stycznia 2021 roku.

Wszelkie informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Województwa: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html