Informacje dotyczące wyborów dostępne na stronie BIP Radziejowice pod adresem:

https://bip.radziejowice.pl/kategorie/121-izby-rolnicze?lang=PL