W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Radziejowice  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:

  • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba,  
  • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie , Wydział Pracy – 1 osoba

Więcej informacji znajduje się na BIP Gminy Radziejowice bip.radziejowice.pl