Informujemy, iż stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku NIE ULEGAJĄ ZMIANIE i podobnie jak w roku poprzednim wynoszą:

    36,38 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

    29,10 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w nieprzekraczalnych terminach:

za I kwartał do 15 marca danego roku;

za II kwartał do 15 czerwca danego roku;

za III kwartał do 15 września danego roku;

za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Opłata ryczałtowa za nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy wynosi:

    181,90 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i płatna jest w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca danego roku.