Zapraszamy do wzięcia udziału w I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Radziejowice, która odbędzie się 6 maja 2024 roku godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie Radnych
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Ślubowanie nowo wybranego Wójta.
  8. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

Obrady Rady Gminy Radziejowice są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do transmisji internetowej