Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w roku 2024 dla poszczególnych rejonów dostępne są w formie plików pdf.

Link do harmonogramów

.