Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w roku 2023 dla poszczególnych rejonów dostępne są w formie plików pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziejowice

Zwracamy Państwa uwagę na mogące wystąpić zmiany przyporządkowania ulic i miejscowości do konkretnych rejonów.