Lp.    Nazwa sołectwa  Termin i godzina Zebrania *  Miejsce zebrania
1.Adamów-Parcelgodz. 18.00 09.02.2024r.u sołtysa
2.Adamów-Wieśgodz. 18.00 26.02.2024r.Plac sołecki
3.Benenardgodz. 18.00 23.02.2024r.OSP Korytów
4.Budy Józefowskiegodz. 18.00 19.02.2024r.Szkoła Podstawowa Kuklówka Radziejowicka
5.Budy Mszczonowskiegodz. 18.00 20.02.2024r.Gminne Centrum Kultury „Powozownia”
6.Chrobotygodz. 18.30 26.02.2024r.OSP Korytów
7.Kamionkagodz. 18.00 22.02.2024r.Gminne Centrum Kultury „Powozownia”
8.Korytówgodz. 17.00 15.02.2024r.OSP Korytów
9.Korytów Agodz. 18.00 13.02.2024r.Szkoła Podstawowa w Korytowie A
10.Krze Dużegodz. 17.30 22.02.2024r.u sołtysa
11.Krzyżówkagodz. 18.00 12.02.2024r.u sołtysa
12.Kuklówka Radziejowickagodz. 18.00 12.02.2024r.Szkoła Podstawowa Kuklówka Radziejowicka
13.Kuklówka Zarzecznagodz. 18.00 12.02.2024r.OSP Kuklówka
14.Kuranówgodz. 17.00 28.02.2024r.u sołtysa
15.Nowe Budygodz. 17.00 13.02.2024r.u sołtysa
16.Pieńki -Towarzystwogodz. 17.00 23.02.2024r.u sołtysa
17.Podlasiegodz. 18.00 27.02.2024r.OSP Korytów
18.Radziejowicegodz. 18.00 08.02.2024r.Gminne Centrum Kultury „Powozownia”
19.Radziejowice-Parcelgodz. 18.00 19.02.2024r.Gminne Centrum Kultury „Powozownia”
20.Słabomierzgodz. 18.00 27.02.2024r.u sołtysa
21.Stare Budy Radziejowskiegodz. 17.00 16.02.2024r.u sołtysa
22.Tartak Brzózkigodz. 18.30 12.02.2024r.Gminne Centrum Kultury „Powozownia”
23.Zazdrośćgodz. 18.00 15.02.2024r.u sołtysa
24.Zboiskagodz. 18.00 04.03.2024r.Świetlica sołecka

*W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie
30 minut  od upływu pierwszego terminu. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

Zarządzenie Nr 6 /2024 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.