Powoli spełnia się marzenie strażaków z OSP Kuklówka.

Gmina Radziejowice realizuje projekt „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kuklówka w Gminie Radziejowice”.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 579 775,15 zł. w ramach naboru FEMA.02.04-IP.01-0086/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – Region Mazowiecki Regionalny. Środki te stanowią 85% wartości zadania. Planowana całkowita wartość zadanie 1 858 559,01 zł. Zakupiony samochód znacznie poprawi standard ratowniczo – gaśniczy tej jednostki. Przełoży się to w znacznym stopniu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i powiatu. Projekt zostanie zrealizowany do 31.03.2025 r.

Tablica informacyjna funduszy europejskich. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kuklówka w Gminie Radziejowice
Plakat informacyjny funduszy europejskich. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kuklówka w Gminie Radziejowice