Lokalna grupa działania:
„Budowa chodnika w pasie drogi gminnej – ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

www.ziemiachelmonskiego.pl

plakat informacyjny