2 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 16 dzieci w grupach wiekowych klasy 1-4 oraz 5-8. Do eliminacji przystąpiły wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z Gminy Radziejowice to jest MDP Radziejowice,  MDP Kuklówka, MDP Korytów oraz MDP Żyrardów.

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się po troje dzieci z wymienionych grup wiekowych.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 16 marca w siedzibie OSP Kuklówka.

Tekst i foto: AS.