Tablica informacyjna e-usługi dla gminy radziejowice

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym uruchamiamy nową wersję strony internetowej Gminy Radziejowice.

Jest ona jednym z elementów realizowanego przez Gminę Radziejowice projektu pn.: „E-usługi dla Gminy Radziejowice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania polegające na udostępnieniu wysokiej jakości e-usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę Radziejowice.

Wśród kluczowych działań zrealizowanych w projekcie znalazły się między innymi:

 • Wdrożenie Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją oraz BIP,
 • Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI),
 • Budowa portalu zgodnego z WCAG 2.1,
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Płatności elektronicznych e-płatności,
 • Wdrożenie brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do logowania w module obsługi interesanta,
 • Integracja systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-usług,
 • Wdrożenie platformy usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzinowych,
 • Wdrożenie aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,
 • Wymiana systemów i oprogramowania finansowo-księgowego koniecznych do obsługi e-usług,
 • Wdrożenie dodatkowych usług jak np. nowy system obsługi posiedzeń Rady Gminy i komunikacji z radnymi, moduł e-konsultacje społeczne, moduł usługi e-rekrutacja umożliwiający prowadzenie rekrutacji do gminnych szkół i przedszkola w sposób elektroniczny oraz moduł e-ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku,
 • Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)

Dzięki realizacji projektu, w naszej gminie świadczone są następujące e-usługi:

 • E-podatki – 5 poziom dojrzałości
 • E-odpady – 5 poziom dojrzałości
 • E-woda-ścieki – 5 poziom dojrzałości
 • E-zezwolenia – 5 poziom dojrzałości
 • E-przedszkole – 5 poziom dojrzałości
 • E-obiady – 5 poziom dojrzałości
 • E-rekrutacja – 4 poziom dojrzałości
 • E-wpis/wyrys – 4 poziom dojrzałości
 • E-rada – 3 poziom dojrzałości
 • E-konsultacje społeczne – 3 poziom dojrzałości
Fundusze Europejskie