W poniedziałek, 11 marca 2024 r., w GCK ,,Powozownia’’ w Radziejowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Honorowymi gośćmi byli Sołtysi 24 sołectw, kadencji 2019-2024 oraz  nowo wybrani na lata 2024-2029, Wójt Gminy Urszula Ciężka, jej zastępca Artur Jankowski, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Górka, Skarbnik Gminy Marlena Górniewska, a także Kierownicy Referatów oraz jednostek samorządowych. Spotkanie poprowadziła Sekretarz Gminy Aneta Kowalska-Sobhani.

Uroczystość rozpoczęła Pani Wójt, która złożyła Sołtysom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta oraz podziękowała dotychczasowym gospodarzom sołectw za trud i wysiłek włożony w pracę na rzecz swoich mieszkańców. Oprócz dobrego słowa każdy Sołtys otrzymał także symboliczny upominek.

Podczas spotkania wyświetlona została multimedialna prezentacja, która zawierała ważne informacje o Gminie Radziejowice oraz spełniała rolę poradnika przydatnego dla każdego Sołtysa. Po oficjalnej części uroczystości zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.