Paulina Partyka
Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice

Artur Jankowski
Wójt Gminy Radziejowice

Życzenia Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi od ponad półwiecza wolnymi wyborami w Polsce, które stanowiły początek wielkiego dzieła odbudowy demokratycznego ustroju naszego państwa.

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów przemian, które zaszły w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Przemiana ta uwolniła olbrzymie pokłady obywatelskiej energii Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć, a co najważniejsze – współdecydować w sprawach publicznych.

Droga do samorządności rozpoczęła się w sierpniu 1980 roku, kiedy to na I Zjeździe NSZZ „Solidarność”  uchwalono program „Samorządna Rzeczpospolita”, który stal się swoistym manifestem programowym i zapowiedzią przyszłych zmian.

Wola obywateli wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych.

Warto zaznaczyć, że inicjatorem ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku był odrodzony po wyborach czerwcowych – Senat RP.

Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy”. W przeddzień pierwszych wolnych wyborów samorządowych zwrócił się on do rodaków z przesłaniem:
„Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie, a w kolejnych latach, w kolejnych wyborach, także na wyższych szczeblach administracji samorządowej (powiat, województwo).

Po latach niebytu – odrodzony na prawdziwie demokratycznych podstawach – Samorząd Terytorialny – stał się miejscem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju.