We wtorek 6 września Prezes OSP Korytów Tomasz Rokwisz oraz Prezes OSP Kuklówka Marcin Sadowski podpisali z Prezesem WFOŚiGW w Warszawie Markiem Ryszka umowy na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem MDP oraz doposażeniem jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczy. W uroczystości wzięli udział m.in: Maciej Małecki sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,  Jacek Ozdoba sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, st. bryg.  Mariusz Tymoszewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, Artur Jankowski – Zastępca Wójta Gminy Radziejowice

OSP Korytów:
– 14 726,00 zł – dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;
– 14 739,00 zł – aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

OSP Kuklówka:
– 15 000,00 zł – dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Prezes OSP Korytów odbierajacy voucher
Prezes OSP Kuklówka odbierający voucher
Wspólna fotografia uczestników spotkania

Foto: E.Z