Wójt Gminy Urszula Ciężka oraz przedstawiciel urzędu wojewódzkiego 29 listopada 2022 r. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na udzielenie dopłaty w kwocie 399 259,20 zł. Pozyskanej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej

Dzięki wsparciu środków zewnętrznych od stycznia 2023 roku gmina uruchomi 5 linii autobusowe łącznej długości 121,6 km w następujących relacjach:

Linia 1:  Korytów A Szkoła –  Podlasie ul. Kwiatowa

Linia 2: Słabomierz -Wiadukt, Kuklówka Radziejowicka – Szkoła, p. Budy Józefowskie, Nowe Budy

Linia 3: Radziejowice  Kubickiego- Radziejowice -Szkoła p. Zboiska, Krze Duże

Linia 4: Radziejowice  Kubickiego – Kuklówka Zarzeczna – ul. Babie Lato p. Krze Duże, Adamów

Linia 5: Korytów  ul. Polna – Korytów – Polna p. Zazdrość, Benenard

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą korzystać ze środków transportu publicznego podczas jazdy do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Uroczysta fotografia beneficjentów

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-ponad-54-mln-zl-doplaty-na-uruchomienie-polaczen-lokalnych-w-wojewodztwie-mazowieckim