DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Radziejowice w 2024 roku

DOFINANSOWANIE
416 061,90 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
637 961,58 zł

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Radziejowice w 2024 roku