Gmina Radziejowice uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej.
Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Radziejowice w 2023 roku
zostały dofinansowane kwotą 399 259,20 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 545 654,24 zł.

dofinansowanie  ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej.