18 lipca br. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka wspólnie z proboszczem parafii ks. Henrykiem Andrzejewskim, ks. Waldemarem Okurowskim oraz mieszkańcami gminy, odebrała z rąk Macieja Małeckiego Ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Posła na Sejm RP promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 274 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych kościoła pw. św. Kazimierza, dzwonnicy oraz ogrodzenia wokół kościoła.