Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W poniedziałek 12 lutego br umowy z władzami gmin Mszczonów, Radziejowice, Rybno oraz Prezesem OSP w Michałowie podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla trzech jednostek OSP z powiatu żyrardowskiego oraz jednej OSP z powiatu sochaczewskiego wynosi 6,8 mln zł.

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała umowę na dofinansowanie Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Kuklówce Zarzecznej. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami oraz publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.

Całkowita wartość projektu: 1 858 559,01 zł
Wysokość dofinansowania z UE: 1 579 775,15 zł

Zakup w ramach działania: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tekst, foto: JK

Dofinansowanie na zakup nowego samochodu dla OSP w Kuklówce Zarzecznej
Dofinansowanie na zakup nowego samochodu dla OSP w Kuklówce Zarzecznej
Dofinansowanie na zakup nowego samochodu dla OSP w Kuklówce Zarzecznej