Informacje uzupełniające

Podajemy Państwu bezpośredni link do strony gdzie można uzyskać więcej informacji:

https://www.cpk.pl/pl/lk88-cpk-grojec-warka

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wypełnienia Ankiety dostępnej pod wyżej wymienionym adresem internetowym.

Zgodnie z informacją na stronie CPK w zakładce ANKETA:
„otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Uwagi te pozwolą na przedstawienie rekomendacji optymalnego przebiegu nowych linii kolejowych.”

Wypełnione ankiety można przesłać w wersji elektronicznej na adres: konsultacje-cpk@idom.com lub w wersji papierowej na adres: ul. Żelazna 28/30, piętro III, 00-832 Warszawa

Dodatkowo na stronie internetowej CPK:

https://www.cpk.pl/pl/lk88-cpk-grojec-warka

znajduje się elektroniczny formularz, który można wykorzystać do zgłoszenia uwag i postulatów (zawiera on takie same pytania jak ankieta w wersji pdf.

Uwagi można składać/przesyłać do 04.04.2024 roku

Wszystkie materiały i informacje dotyczące stanowiska oraz sprzeciwów Wójta Gminy Radziejowice związanych z Centralnym Portem komunikacyjnym dostępne są ponadto w zakładce: „Dla mieszkańca” -> „CPK”