W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa mazowieckiego, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Radziejowice otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 1922/23/OZ/DA z dnia 13.07.2023r. dotację na dofinansowanie zadania pn.

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejowice”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38 648,34 zł.

Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 10 408,00 zł.

Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Radziejowice.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 62,05 ton z 22 posesji położonych na terenie Gminy Radziejowice. Specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem ich unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Tablica informacyjna projektu usuwanie azbestu