W załączeniu przedkładamy stanowisko Wójta Gminy Radziejowice w sprawie projektu pn.: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Projektu „Budowa Węzła Kolejowego CPK”