W dniu 16 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Radziejowice odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę chodnika w ciągu drogi 579 w miejscowości Radziejowice pomiędzy Grzegorzem Obłękowskim – Dyrektorem  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie a wykonawcą „ELBET” Andrzej Szymański w obecności Wójt Gminy Radziejowice Pani Urszuli Ciężkiej oraz Zastępcy Wójta – Artura Jankowskiego.

Planowana inwestycja polega na budowie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych i będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, na którą został złożony wniosek przez Urszulę Ciężką z poparciem grupy mieszkańców podczas internetowego głosowania.

Chodnik jest kontynuacją już istniejącego ciągu pieszego przy ul. Słonecznej i ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego dostępu do obiektów handlowo-usługowych.

Termin wykonania robót od podpisania umowy wynosi 4 miesiące.

Grupa osób podpisanie umowy na budowę chodnika
Grupa osób podpisanie umowy na budowę chodnika