Informujemy, że Gmina Radziejowice w partnerstwie z powiatem żyrardowskim, Miastem Żyrardów oraz gminami powiatu żyrardowskiego przystąpiła do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu) pn.: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Na terenie Gminy Radziejowice Punkty alarmowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

  1. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach, ul. Główna 2,
  2. Szkoła Podstawowa w Korytowie A, ul. Szkolna 3
  3. Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Szkolna 30.

W ramach projektu na dachach w/w obiektów zostały zainstalowane elektroniczne syreny szczelinowe o mocy 900 W, które będą służyły do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku.

Syreny posiadają funkcję wydawania komunikatów głosowych. Budowany system będzie stanowił podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu gminy, powiatu oraz województwa.

Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego
Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego